• Vaše deti u nás nájdu...
 • Novinky

   • Vianoce pre starkých
   • 15. 11. 2022
   • Milí rodičia a priatelia školy,

    tak ako každý rok, aj tento rok sa naša Základná škola zapojila do jednej milej akcie s názvom "Vianoce pre našich starkých". Hlavná myšlienka spočíva v tom, aby sme potešili starkých v domovoch seniorov a to tým, že prispejeme drobnými darčekmi do vianočných balíčkov.

   • Vianoce pre starkých : Čítať viac
   • Exkurzia Levice
   • 15. 11. 2022
   • Dňa 10.11.2022 sa žiaci MŠ a žiaci I.stupňa ZŠ zúčastnili exkurzie do Levíc. Navštívili sme Atlantis center, kde vstúpili do sveta Harryho Pottera, vybláznili sa na interaktívnych atrakciách a bublinkovom svete.

    Menší žiaci pokračovali návštevou Lesnej školy a starší žiaci navštívili Levický hrad.

   • Exkurzia Levice: Čítať viac
   • Riaditeľské voľno - 18.11.2022
   • 9. 11. 2022
   • Oznamujeme Vám, že riaditeľka školy na deň 18.11.2022 (piatok) udeľuje deťom materskej školy a žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

   • Riaditeľské voľno - 18.11.2022: Čítať viac
   • "Naši" štúrovci
   • 2. 11. 2022
   • Medzinárodný deň školských knižníc sme si tento rok pripomenuli dňa 26.10.2022 zaujímavým podujatím v školskej knižnici. Rok 2022 bol vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov, a preto témou podujatia boli štúrovci a ich odkaz. Žiaci 9.ročníka si pod vedením Mgr. Márie Lehockej pripravili pre žiakov II.stupňa aktivity a program, v ktorom sa predstavili v prestrojení ako príslušníci štúrovského hnutia : Ľudovít Štúr, Janko Kráľ, Janko Matuška, Adela Ostrolúcka, Marína.

   • "Naši" štúrovci: Čítať viac
   • Exkurzia Kremnica
   • 25. 10. 2022
   • Dňa 21.10.2022 sa žiaci II. stupňa zúčastnili exkurzie do banského mesta Kremnica. Navštívili sme mincovňu a kostol sv. Kataríny, prešli sa po námestí, zdolali 127 schodov na vrchol veže, navštívili štôlňu Andrej a ocitli sa v strede Európy na Kremnických Baniach.

   • Exkurzia Kremnica: Čítať viac
   • Talentcentrum Nitra
   • 7. 10. 2022
   • Dňa 4.10.2022 sa naši žiaci 9.ročníka vybrali na návštevu Talentcentra v Nitre.

    Cieľom Talentcentra je inovatívna podpora pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl. Pre žiakov je pripravený program, ktorý im poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní. Dozvedia sa o trendoch na trhu práce a o možnosti prepojiť svoje predpoklady na kariérové príležitosti v odboroch, ktoré ich zaujímajú. Získajú informácie o dostupných možnostiach a podpore v ďalšom procese ich rozhodovania.

   • Talentcentrum Nitra: Čítať viac
   • Účelové branné cvičenie
   • 6. 10. 2022
   • V pondelok 10.10.2022 sa uskutoční účelové branné cvičenie - praktická časť. Žiaci prídu na 1.vyučovaciu hodinu a končí sa 4.vyučovacou hodinou.

    Treba prísť v športovom oblečení, zobrať si jedlo a pitie - pôjde sa do terénu.

    Po skončení je pre stravníkov zabezpečený obed aj ŠKD.

   • Účelové branné cvičenie : Čítať viac
   • „Ak môžeš, pomôž druhým. Ak to nemôžeš urobiť, aspoň im neškoď.“
   • Dalajláma
   • „Učíme sa pre život, nie pre školu.“
   • Seneca
   • „Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote."
   • Albert Einstein
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276
    • skolamichal276@gmail.com
    • +421 911 607 222, 035 65 96 115 zborovňa : 0901 707 097
    • Michal nad Žitavou 276, 941 61 Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje